תרום לחברותו

 
אם הנך מעוניין לסייע ביישום התכנית בבית ספר נוסף
 
או לסייע לנו בעשייה, אנא צור קשר עם מרכז התכנית
 
 
 
 
 
 
 
מיקה ושקד