חברותו תכנית לבתי ספר יסודיים בלימודי מוסיקה ושירה עברית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
חדשות ועדכונים

 

 

 

 

 

 

הֵקשרים חברתיים וקהילתיים
כאשר הלמידה במוזיקה וספרות (ותחומי אומנות אחרים) מתחילה בכיתות הנמוכות של בית הספר  היסודי, ונעשית באופן רציני ומושקע ע"י מורים רגישים ומיומנים, ניתנת הזדמנות לתלמידים מרקע סוציו אקונומי קשה לגלות את הפוטנציאל הטמון בהם. גילוי זה יפחית את רגשי הנחיתות ויגביר את הסיכוי של הילד לבטוח ביכולתו ולאהוב את עצמו. ילד שתחושת המסוגלות שלו מחוזקת, ידע לפקוח עיניים לכוון תחומי ידע נוספים ויירתע פחות מקשיים טכניים או תרבותיים שיעמדו בדרכו. בכך תוכל לתרום הפעלת התכנית ללימודיו של הילד בתחומים  אחרים.
מעבר לכך, הסיכוי של ילד מרקע קשה להיחשף למוסיקה ולשירה בסביבה המשפחתית שלו היא נמוכה, ולכן יש בהפעלת התכנית משום מתן הזדמנות שווה לילדים משכבות ומגזרים שונים של האוכלוסייה.
השילוב הייחודי בין לימודי מוזיקה ושירה יכול לאפשר לתלמידים מתקשים לבנות מערכת חדשה של אופני הבנה, באופן שונה מזו שרכשו עד כה בבית הספר:
מחקרים מצביעים על כך שהגורמים המוסיקאליים-שמיעתיים (פרוזודיה) מסייעים לקוראים חלשים בהבנה ובזכירה של טקסט מילולי, כי הם "מארגנים" עבורם את המילים הבודדות לכלל מסגרת תבניתית שיוצרת משמעות. בנוסף לכך,  ההרכב המצומצם של קבוצות העבודה וההצמדות העיקשת של המנחים בתכנית לעקרון שבכל ילד מצוי פוטנציאל ליצירה, לחוויה ולהבנה של תרבות -  ייפתחו מרחב חדש בו יוכל הילד לגלות את עצמו ולהתבטא.

< אל הפרק הבא

עודכן במאי 2009  •  על ידי ערן אל בר •